Ecologische ontwikkeling in openbare groenvoorziening

  • Efficiëntere en flexibelere onderhoudsplannen
  • Biodiversiteitsbevordering
  • Begeleiding in de uitvoering
  • Bewustzijn verder bevorderen
  • Educatie
  • (Micro)klimaat bestendig maken van woonwijken
  • Eetbare plantsoenen
  • Betrekken van zoveel mogelijk partijen
Home » Ecologische ontwikkeling openbare groenvoorziening