Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland

jan 31, 2019 | Natuurwater, Zwemwater

Subsidie zwemwaterkwaliteit

Binnen de Provincie Noord-Holland is een nieuwe subsidieregeling die (2019) beschikbaar is gesteld. Deze subsidie zwemwaterkwaliteit is gericht op het verbeteren van de hygiëne en veiligheid van zwemwater en tevens het verhogen van de waterkwaliteit. Eén van de problemen die met behulp van de subsidie aangepakt kan worden is het verminderen van blauwalg problematiek. Een probleem waar waterbeheerders en andere stakeholders al geruime tijd hun hoofd over breken. Verschillende methoden worden momenteel toegepast om aan de ene kant blauwalg te voorkomen, en aan andere kant ontstane blauwalg-explosies te verwijderen. Chemische middelen als waterstofperoxide zijn geen duurzame oplossing en kunnen potentieel vergaande effecten hebben op al het microbiologische waterleven. Effecten die bovendien nog nauwelijks onderzocht zijn, willen wij dit risico lopen? En wat zijn de effecten op de visstand en vogelstand? In de Kralingse plas zijn hier grote zorgen over ontstaan. Wat ons betreft kan er een dikke streep door chemische bestrijding. Een meer duurzame, lange-termijn-oplossing is eigenlijk de enige goede weg om deze subsidieregeling te kunnen benutten. Dit is ook precies waar deze subsidie voor bedoeld is.

Zijn mosselen de oplossing?

Kunnen mosselen soelaas bieden aan deze problemen? Sommige adviesbureaus menen van wel. Mosselen zijn zeker uitstekende filteraars, zo goed zelfs dat sommige Nederlandse binnenwateren wel erg voedselarm zijn geworden. Zo voedselarm dat de vis-biomassa slechts een fractie is vergelijking met 20 a 30 jaar geleden. Natuurlijk heeft de vermindering van nutriënteninput hier ook mee te maken. Maar om de Zuidelijke Randmeren als voorbeeld te nemen; het water is enorm verarmd, helderder geworden en de waterplantengroei is behoorlijk toegenomen. Toch was afgelopen augustus ook hier sprake van een blauwalg-explosie, ondanks dat de taluds bijna volledig met driehoeks- en quagga-mosselen zijn bedekt. Hoe kan dit?

Is blauwalg bestrijding met chemicaliën wel de juiste weg?

Ten eerste is blauwalg een volledig natuurlijk verschijnsel (zeker tijdens een warme droge zomer), dat helaas gezondheidsklachten voor mens en dier kan meebrengen. Anderzijds zijn de positieve effecten van mosselen op blauwalg nog helemaal niet zeker. Amerikaanse onderzoeken rondom de Great Lakes laten zien, dat sinds de introductie van deze invasieve mosseltjes, het water inderdaad een stuk helderder is geworden. Ook is de vis-biomassa gekelderd, maar de blauwalg-explosies zijn zeker niet afgenomen. Volgens verschillende onderzoeken consumeren de mosseltjes geen blauwalg, omdat deze giftig zijn, ze filteren dus selectief. De blauwalg (cyanobacterie) wordt gewoon weer met het water naar buiten gestuwd, terwijl de echte algen worden geconsumeerd. Zij menen dat als bijkomend effect de blauwalg veel minder competitie heeft van gewone algen waardoor blauwalg-explosies kunnen toenemen.
Creeco denkt graag mee aan structurele, duurzame en vooral praktisch uitvoerbare oplossingen! Denk aan filtersystemen, inrichtingsmaatregelen, educatievoorziening en vooral: denkkracht!

Home » Zwemwater » Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland